Osmanlı'nın Amerika'ya Askeri Yardımı !..

Osmanlı'nın Amerika'ya Askeri Yardımı !..

Vehbi Tülek

Tarih:2013-02-07 / Hit:2993

Amerika’nın İstanbul Elçiliği, Osmanlı Dışişleri Bakanlığı’na 29 Ekim 1855 tarihinde gönderdiği bir yazıda şöyle diyordu: “Amerika Birleşik Devletleri tarafından bundan sonra Meksika ve California’da deve kullanılmasına karar verilmiş ve İstanbul’dan otuz beş devenin getirilmesi için bahriye subaylarından Mr. David’in kumandasındaki bir gemiyi bu tarafa göndermiş olduğundan, Türkiye ile Amerika arasında mevcut bulunan iyi ilişkiler ve dostluk dolayısıyla Osmanlı devleti bir çift erkek ve bir çift dişi deve verdiği takdirde bunun büyük bir memnunluk doğuracağını Amerika Elçisi arza ve beyana cesaret eder...”

Osmanlı Heyetinin Karşılanması

“İki çift damızlık deve”

Sadrazam olan Mehmet Emin Ali Paşa, bunun üzerine, meseleyi ve kendi düşüncelerini Saray Başkatipliğine şu yazı ile bildirir: “Amerika Devleti’nde deve kullanılmasına karar verilerek otuz beş devenin getirilmesi için İstanbul’a bir gemi yollanmıştır. Bir çifti erkek ve bir çifti dişi olmak üzere iki çift devenin verilmesi ricasına dair elçilikten gelen yazının tercümesi Padişah hazretleri tarafından görülmek üzere arz ve takdim olundu. İstenen iki çift deve aslında pek az bir şey olduğundan ve verilmesi padişahımızın şanı gereği bulunduğundan alasından tedarik edilerek Elçiliğe verilmesi ve bedelinin devlet hazinesinden ödenmesi hakkında Hünkarın, iradesi nasıl çıkarsa ona göre hareket edilecektir...”

Sultan Abdülmecit Han’ın bu husustaki olumlu iradesi, Sadrazama Saray Başkatipliği’nce şu şekilde bildirilmiştir. “Sadakat tezkeresi ve Elçiliğin yazısı Padişah tarafından görülmüş ve istenen iki çift devenin alasından tedarik edilerek bedelinin hazinece ödenip Elçiliğe verilmesi uygun görülmüştür. 13 Kasım 1855...”

Nakliye katarları kurulmuş!

Böylece, Amerika’nın damızlık için istediği deve bedelsiz olarak verilmiş, öbür 31 deve de bedeli karşılığında piyasadan satın alınıp Amerika’ya gönderilmiştir. Bunlar ordu hizmetinde kullanılacakları için böylece Türkiye Amerika’ya askerî bir yardımda bulunmuş oluyordu. Nitekim bu develer üretilip nakliye katarları kurulmuş ve Amerika, iç savaşında büyük ölçüde bunlardan yararlanmıştır...

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Süleymaniye'ye Ağır Basan Bir Kase Yoğurt

Osmanlı Devleti döneminde her paşa ve padişah için, memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle gitme, en büyük ideal idi. Bu sebepl...

Harp Saflarında Boğazından Yaralanan Bir Subayın Mektubu

İstanbullu Üsteğmen Muzaffer; 18'inci Kolordu, 51'inci Tümen, 9'uncu Alay emir subayı olarak, kendi alayından bir bölüğe komuta ediyordu... 27 Mart 1916 tarihinde I...

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Hanımına Yazdığı İbretlik Mektup

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri 1115 (m. 1703)'de Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu. Küçük yaşta amcası ile birlikte Tillo'ya giderek İsmâil Fakîrullah hazr...
Tüm Yazıları