Abdulhamid'e Kızıl Sultan Lakabını Bakın Kim Taktı

Abdulhamid'e Kızıl Sultan Lakabını Bakın Kim Taktı

Vehbi Tülek

Tarih:2017-02-25 / Hit:12795

Sultan ll. Abdülhamid Han tahta çıktığında devlet en buhranlı günlerini yaşıyordu... İki yıl içinde gelişen feci olaylarda padişahın sorumluluğu yok denecek kadar azdı. Çünkü bu sırada Osmanlı dış siyasetine yön veren devlet adamları yabancı diplomatların tesirinden çıkamıyorlardı. Devletin yüksek menfaatlerini bir kenara iterek yabancı devletlerin çıkarlarına alet olmuşlardı. Bu yanlış tutum dolayısıyla devletin dış itibarı sarsılmış, devlet adamlarımız hakaret derecesine varan muameleye maruz kalmışlardı...

"Bu efendilere söyleyiniz!"

Yine bir gün, İstanbul'daki Ermeni patırtısından sonra Sultan II. Abdülhamid Han'ı ziyarete gelen Avrupa devletlerinin elçileri, azametli tavırlarla Sultanı adeta sorguya çekmeye kalkışmışlardı. Elçilerle görüşmek için yemekten kalkan Padişah, Ermeni meselesinin konuşulmak istendiğini görünce elçileri sarayın salonlarından birine götürdü... Burada yığınlarla duran, hepsi Ermeni komitacılarından toplanmış silah ve cephaneyi gösterdi ve tercümana talimat verdi:

-Bu efendilere söyleyiniz ki, Rusya tebaası Ermeniler, tebaa-yı şahanem olan Müslümanlara bu silahlarla tecavüz etmişlerdir. Bunların fabrikası memalik-i şahanemizde yoktur!.. Sonra sefirleri ikinci bir odaya götüren padişah, burada istif edilmiş bir yığın sopayı gösterdi ve: -Kendilerine şunu da anlatınız ki, tebaam da bu sopalarla kendilerini müdafaa etmişlerdir. Bu değnekler bizim ormanlarımızdan tedarik edilmiştir... Fransız yazarın iftirası! Sultan II. Abdülhamid Han işte böyle bir Sultandı. Anadolu'yu Ermenistan olarak görmek isteyen Fransız yazar Albert Vandal, bu Türk Hakanına "Le Sultan Rouge=Kızıl Sultan" diyerek iftiralar yağdırdı. Ne yazık ki bu sıfat, Osmanlı ülkesindeki İslamiyet ve Türklük düşmanları tarafından da aynen kullanıldı. Hatta günümüzde dahi bazı gafiller bu iftiraları eserlerine koyarak genç nesilleri aldatmaktadırlar...

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Süleymaniye'ye Ağır Basan Bir Kase Yoğurt

Osmanlı Devleti döneminde her paşa ve padişah için, memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle gitme, en büyük ideal idi. Bu sebepl...

Harp Saflarında Boğazından Yaralanan Bir Subayın Mektubu

İstanbullu Üsteğmen Muzaffer; 18'inci Kolordu, 51'inci Tümen, 9'uncu Alay emir subayı olarak, kendi alayından bir bölüğe komuta ediyordu... 27 Mart 1916 tarihinde I...

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Hanımına Yazdığı İbretlik Mektup

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri 1115 (m. 1703)'de Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu. Küçük yaşta amcası ile birlikte Tillo'ya giderek İsmâil Fakîrullah hazr...
Tüm Yazıları