İmamı Azam Hazretlerinin Huzurundaki Menderes'den Gelecek Nesillere Müjde

İmamı Azam Hazretlerinin Huzurundaki Menderes'den Gelecek Nesillere Müjde

Tarih:2019-02-10 / Hit:903

1950-1960 yılları arasında Menderes Hükümetinde Sanayi Bakanı olan Sebati Ataman anlatıyor:
Bir Irak ziyaretinde Bağdat’ta İmâm-ı Âzam hazretlerinin türbesini ziyaret eden merhum Adnan Menderes, türbenin yanında bir süre mürakebeye dalar. Menderes, kendisini derin düşünceye daldıran şeyi şöyle açıklar:
Duâlarımızı okuduk, ayrılacağız. Adnan Bey kımıldamıyor. Öylece kaldı, âdeta murakabeye daldı. Nihayet silkinip kendine geldi. Dışarı çıkarken yanına yaklaştım ve sordum:
"Beyefendi, bir murakabeye daldınız, merak ettim, o esnada ne düşündünüz?”
Kolumdan tutup bir kenara çekti ve şu cevabı verdi:
“Sebati! Bu mezarını ziyaret ettiğimiz şahsiyet, burada ve yakın şarkta, bizim memleketimiz de dâhil bütün İslâm ülkelerinde ebedî olabilecek bir nizam kurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bu nizam da yıkılmış, darmadağın olmuştur. Şimdiki İslâm ülkelerinin vaziyetini görüyorsun. Bu nizamın başka esaslar dâhilinde yeniden kurulması, sulh ve sükûnun avdet etmesi lâzımdır. Biz de buraya bunun için geldik.”
Menderes’in sözlerini dinlerken, gözüm yaşlar içinde kalmıştı. Bana “Ağlıyor musun?” diye sordu ve sözlerini sürdürdü: “Ağlama, bu olacak, muhakkak olacak. Biz görmeyeceğiz ama torunlarımız muhakkak görecek.”
Sebati Ataman ekliyor: “Menderes çok büyük adamdı.”

Libya'daTurgut Reis'in türbesinde Fatiha okurken çekilmiş bir fotoğraf (15 Şubat 1957)

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Osmanlı Padişahlarının Türbeleri

  Altı asır boyunca 3 kıtada adaletle hüküm süren Osmanlı Devleti, dünyanın en uzun süren imparatorluklarından biriydi. Altı asır hüküm süren Osmanlı Devleti’ni...

Yeşilay'ın kurucusu :Mazhar Osman

Geçtiğimiz asrın sonlarına doğru talebeler nümayiş üzerine nümayiş yapar, ortalığı "Filibe'ye Sofya'ya" sloganları ile çınlatırlar. Abdülhamid Han, etin ç...

İmamı Azam Hazretlerinin Huzurundaki Menderes'den Gelecek Nesillere Müjde

1950-1960 yılları arasında Menderes Hükümetinde Sanayi Bakanı olan Sebati Ataman anlatıyor: Bir Irak ziyaretinde Bağdat’ta İmâm-ı Âzam hazretlerinin türbesini ziy...