Resûlullah'ın Sancaktârı Ebû Eyyûb el-Ensârî

Resûlullah'ın Sancaktârı Ebû Eyyûb el-Ensârî

Ahmet Demirbaş

Tarih: 2018-05-04 / Hit: 2143

Eyüp Sultan "radıyallahü anh"hazretleri, birçok muhârebede sancaktarlık hizmetiile şereflendi. Bu sebeple kendisine "Sancaktâr-ı Resûlullah" unvânı verildi...

Hâlid bin Zeyd EbûEyyûb el-Ensârî "radıyallahü anh" hazretleri, Eshab-ı kiramın, ensarın büyüklerinden, Peygamber Efendimizin mihmandârı, sancaktârı ve kâtiplerindendir.Türkiye’de "Eyüp Sultan" diye meşhurdur.670 (H.50) senesinde böyle bir 4 Mayıs günü İstanbul’da şehit olmuştur...

Peygamber Efendimiz Mekke’den Medîne’ye hicreti sırasında, Medîne’nin ileri gelenkimselerinden bazıları develeri Kusvâ’nın yularından tutup; “Yâ Resûlallah! Bize buyurun, bize buyurun...” diyerek istirhâmda bulundular. Peygamber Efendimiz onlara;“Devemin yularını bırakınız. O memurdur.Kimin evinin önünde çökerse, orada misâfir olurum!”buyurdular. Kusvâ da gitti, gitti ve sonunda Hâlid bin Zeyd'in kapısında çöktü. Hazreti Hâlid, sevinçle Resûlullah Efendimizi evine buyur etti. Peygamber Efendimiz, evin alt katındaoturmayı tercih ettiler ve buraya yerleştiler.BöylecePeygamberEfendimiz,Mescid-i Nebî inşâ edilinceye kadar, yedi ay bu mübarek sahabinin evinde misafir kaldı...

Ebû Eyyûb-i Ensârî hazretleri, birçok muhârebede sancaktarlık hizmetiile şereflendi. Bu sebeple kendisine "Sancaktâr-ı Resûlullah" unvânı verildi...

Hâlid bin Zeyd, Hazreti Muâviye’nin, İstanbul’un fethi için teşkilettiği orduya katıldı. Çarpışmalar sırasında dizanteri hastalığına yakalandı. Ecelinin yaklaştığınıhissedip, Peygamber Efendimizin;“Kostantiniyye’de kalenin yanında bir recül-i sâlihdefnolunacaktır”hadîs-i şerîfini rivâyet etti ve “Şâyet burada vefât edersem, cenâzemi hemen defnetmeyin. Ordunun gidebileceği yerin en ileri noktasına kadar götürün ve beni oraya defnedin”diyerek vasiyet etti. Sonra mübârek rûhunu teslim etti...

O gün Müslümanlar, çarpışaçarpışa kaleye en yakın varabildikleri yere kadar gittiler. Orada kazdıkları bir kabre, Hâlid bin Zeyd hazretlerini defnettiler...

***

Aradan sekiz asır geçmiş ve İstanbul'un fethi,Osmanlı Pâdişâhı Fâtih Sultan Mehmed Han’anasipolmuştu. Fâtih’in ricâsı ile hocasıAkşemseddîn tarafındanEbû Eyyûb-i Ensârî hazretlerinin kabri kerâmetle keşfedildi. Fâtih SultanMehmed Han, kabri üzerine bir türbe, bir de câmi binâ ettirdi.Burası bütün Müslümanların ziyâretgâhı hâline geldi...

Büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işık (kuddîse sirrûh) buyurdu ki:

"Eshâb-ı kirâm efendilerimiz çok şereflidir kardeşim? Çünkühepsi İslâm'ı yaymak için çalıştılar. Canlarını fedâ ettiler. Meselâ Eyüp Sultanhazretleri, İstanbul’a geldi ve burada şehit oldu.Allahü teala şefaatlerine nail eylesin..."

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Resûlullah'ın Sancaktârı Ebû Eyyûb el-Ensârî

Eyüp Sultan "radıyallahü anh"hazretleri, birçok muhârebede sancaktarlık hizmetiile şereflendi. Bu sebeple kendisine "Sancaktâr-ı Resûlullah"...

Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol

  Bugün, büyük âlim ve velî "Emîr Sultan" hazretlerinin vefat yıl dönümüdür... Emîr Sultan hazretleri, 1368 senesinde Buhârâ'da doğdu. Önce oradak...

Cihan Padişahını Titreten Mektup

Devlet adamlarının istişare edebilecekleri âlimlerin olması ve onların da hiç çekinmeden doğruları söylemeleri ne büyük bir nimettir... İmam-ı Rabbani hazretleri bu...
Tüm Yazıları