Elit Çocuk Kimdir?

Elit Çocuk Kimdir?

Tarih:2020-01-09 / Hit:397

Elit çocuk, yeteneği daha okula başlamadan tespit edilmiş ve ona göre bir okula kabul edilmiş çocuktur. Ayrıca, onun yeteneğine göre bir okul halihazırda kurulmuştur.

Bunun da sıkıntısını çekmez. Bu arada yeteneğin zengini fakiri olmaz, o yüzden elitin de olmaz. İngiltere’de her lord çocuğunun Eton College’ya gittiğini mi zannediyorsunuz siz? Eton’da lordlar okur,doğru; ama orası sadece lord çocukları için değildir. Eton, kafası çalışan çocuklar için kurulmuştur; orada yeteneğe bakarlar. Viyana’daki Theresianum veya Schottengymnasium’a çok üstün ailelerin çocukları gidiyor ama kontun çocuğunun yanında kontun şoförünün çocuğu da orada okur. Böyle insanlar gördük.

Kimi çocuğun tarihe, hukuka kabiliyeti vardır, kiminin de marangozluğa.. Onları elit bir marangoz olarak yetiştirmemiz gerekir. Sürpriz rol modelleri var. Olağanüstü kabiliyetli bir marangoz olan II.Abdülhamid, padişah olmasa, piyasada marangozluk işi tutsa milyarder olurdu.

Marangozluğa, demirciliğe yeteneği olan da ona göre okur. Prenses Margaret’in oğlu; yani Lord Snowdon iyi marangozdur, mobilyacıdır. Ama onun da eksiği var! Bir karşılaştığımızda kendisine, “ Sizin grubun piri kimdir?” diye sormuştum. Bilemedi! Kim olduğunu sana söyleyeyim. Çok açık ki II.Abdülhamid Han, emperyal marangozların en büyüğü, en kabiliyetlisidir. Padişah olmasa, piyasada marangozluk işi tutsa milyarder olurdu. Avrupa çapında mobilya çıkarırdı. Yaptığı işler ortadadır fakat kimsenin haberi yok. Müzeye, saraya bir iki masasını koyarlar ama kimse gidip de Şeyhülislamlık’taki, yani İstanbul Müftülüğü’ndeki Şeriye Sicili arşivlerinde bulunan raflarına bakmaz. II. Abdülhamid, abartmıyorum marangozluk alanında bir dehadır. 16’ncı asırdan kalma evrakın hem hava almasını hem de bozulup kurtlanmamasını temin eden enteresan dolaplar imal etmiştir. Nasıl bir perde çekmiş, kavelaları nasıl yerleştirmiş! Tam bir marangozluk dehası…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? s.162

İlber Ortaylı

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Ülkemizin Adını Duyurmada Sınır Tanımayan Kuruluş TİKA

Osmanlı Devleti’nin kalıcı olmasında iki politika etkili olmuştur diyebiliriz. Bunlardan birincisi İskan Politikasıdır. Osmanlı Devleti, Avrupa’da fethedilen ülkele...

Azerbaycan'da Kanuni Dönemine Ait Mülkname Bulundu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü arşivinde, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait 1566 yılında kaleme alınmış "mülkname" bulundu. ...

15. ve 20. yüzyılda ilim adamına verilen değer

Türkçe’nin en büyük, en kapsamlı sözcüklerinden birini yaklaşık dört bin sayfa ve dört büyük cilt halinde kaleme alan, eski valilerimizden Hüseyin Kazım Bey, dünyas...