Sultan I. Ahmed'in Yazıp Başında Taşıdığı Dörtlük

Sultan I. Ahmed'in  Yazıp Başında Taşıdığı Dörtlük

Tarih:2020-01-10 / Hit:444

Nakş-ı Kadem-i Şerif: Altından yapılmış bir kapak ve çerçeve içinde yer alan, üzerinde Peygamber efendimizin ayak izi olan taşdır. Eski kayıtlarda bunun Peygamber Edendimiz’in Mirac’a çıkarken bastığı taş olduğuna dair notlar vardır. Eyüp Sultan, III. Mustafa Han ve Sultan I. Abdülhamid türbelerinde de birer tane nakş-ı Kadem-i şerif bulunmaktadır.

Sultan I. Ahmed Han, Peygamber efendimizin ayağının resmini yaptırmış ev altına bizzat yazdığı şu dörtlükle beraber devamlı başında taşımıştır.

Nola tacum gibi başumda götürsem daim

Kademi resmini ol hazret-i şah-ı resulün

Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir

Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün

Nakş-ı Kadem-i şerifleri görenlerde ayak izinin taşa geçemeyeceği ve bunların yapılmış oldukları intibaı uyanmaktadır. Oysa Peygamber efendimizin mucizelerini nakleden eserlerde “ Taş üstüne basınca, taştan ayağının izi kalır, kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı” denilmektedir.

Bir Müstakil Dünya Topkapı Sarayı s.172 Timaş Yayınları

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Ülkemizin Adını Duyurmada Sınır Tanımayan Kuruluş TİKA

Osmanlı Devleti’nin kalıcı olmasında iki politika etkili olmuştur diyebiliriz. Bunlardan birincisi İskan Politikasıdır. Osmanlı Devleti, Avrupa’da fethedilen ülkele...

Azerbaycan'da Kanuni Dönemine Ait Mülkname Bulundu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü arşivinde, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait 1566 yılında kaleme alınmış "mülkname" bulundu. ...

15. ve 20. yüzyılda ilim adamına verilen değer

Türkçe’nin en büyük, en kapsamlı sözcüklerinden birini yaklaşık dört bin sayfa ve dört büyük cilt halinde kaleme alan, eski valilerimizden Hüseyin Kazım Bey, dünyas...