Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi

Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi

Tarih:2020-02-19 / Hit:370

Osmanlı İktisat Tarihine Bir Katkı: Klasikten Moderne Osmanlı Ekonomisi

Geçmişin en uzun ömürlü devletlerinden birini kurarak onu, Orta Zaman sonlarından Yakın Çağ başlarına dek taşımayı başaran Osmanlıların hikayesi, benzerine az rastlanan bir serüvendir. Köklü değişimlerin ve buhranların yaşandığı çağları büyük bir dirayetle aşarak, şaşılacak derecede uzun süre var olmayı başaran bu Akdeniz imparatorluğunun emsalsiz bir tecrübeyi miras bıraktığı muhakkaktır.

Kuruluşta kadimden tevârüs ettiği gelenekle yoğrulan imparatorluk, zaman içinde iç dinamiklerle kendini yenilemiş ve çözülme emarelerinin hissedildiği andan itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Tanzimat, sözkonusu sürecin yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir.

İmparatorluğun klasikten moderne doğru seyreden tarihi yolculuğunu ekonomik açıdan anlamaya dönük araştırmaların derlenmesinden meydana gelen bu kitap hem klasik hem de Tanzimat dönemindeki süreklilik ve değişimi iktisadi açıdan resmetmektedir.

Üretim, pazarlama, iktisadî yönetim, parasal ilişkiler, ekonomik faaliyetler, ormanlar ve madenler gibi konulara odaklanan çalışmanın bölümleri sırasıyla; “Mali Düzenlemeler ve Uygulamalar”, “Para ve Mal Ticareti”, “Kredi Arzı ve Rekabetçi Dayanışma”, “Yerin Hem Altından Hem Üstünden Nemalanmak: Madenler ve Ormanlar” ve “Zanaatkarlardan Satıcılara: Üretim ve Pazarlama” başlıklarını taşımaktadır.

Kitap boyunca, incelenen farklı konular üzerinden Osmanlı ekonomisine dair bir panorama sunulmakta ve tarihî değişim çizgileri ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu kitap, Osmanlıların süreklilik ve değişime dair tecrübelerini iktisadi perspektiften anlamak isteyenler için önemli bir kılavuz olma iddiasındadır.

Kronik Kitap

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Zaman ve Mekan Ayasofya

Bazen bazı insanlar tarihin içinde ona yön verir, tasarlar ve bizzat tarihe tanıklık ettiklerinin farkındadırlar. Örneğin Büyük İskender ile birlikte doğu seferine ...

1894 tarihli Abdülhamid Han Dönemi Çeşme Bursa Büyük Şehir Belediyesince Restore Edildi.

Kestel İlçesi'nin Aksu Köyü'nde bulunan ve II.nci Abdülhamid Han döneminde yaptırılan tarihi çeşme ve kitabesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediler...

17. Asırda İstanbul'da Bir veba salgını

Gözle görünmeyen aşısı ve etkisi tam olarak tanımlanmamış bir virüs tüm dünyayı ve tabiki de ülkemizi esir almış durumda. Dünyadan ve ülkemizden gelen ölüm haberler...