Kıta Sahanlığı Meselesi

Kıta Sahanlığı Meselesi

Tarih:2020-02-26 / Hit:301

Kıta sahanlığı, karaların deniz altında devam eden parçasına, deniz altında devam eden kara uzantısına verilen addır. Balıkçılık ve özellikle deniz altında petrol arama konuları ile büyük bir öneme haizdir. Kıta sahanlığı tarifi kriterleri Ege Denizi’nin yarısından fazlasının Türkiye’nin kıta sahanlığı olmasını dikte etmektedir. Ancak, Türkiye Yunan adalarının mevcudiyetini de dikkate alarak meseleye hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde çözüm getirmeyi savunmaktadır. Fakat Yunanistan’ın Anadolu’ya yakın adalara da kıta sahanlığı tanınması gerektiğini iddia etmesi halinde Türkiye’nin sadece 6 millik kara suyuna dayanan dar bir şeride hapsolması söz konusu olduğundan, bu soruna Türkiye bugüne kadar bir çözüm bulamamıştır.

Türkiye bu meselenin ikili görüşmelerle çözümlenmesinden yana olurken, Yunanistan, sorunu uluslararası forumlara ve yargı organlarına götürmeye çalışmaktadır.

Oniki Ada s156

Prof.Dr. Cemalettin Taşkıran

bky yayınları

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Zaman ve Mekan Ayasofya

Bazen bazı insanlar tarihin içinde ona yön verir, tasarlar ve bizzat tarihe tanıklık ettiklerinin farkındadırlar. Örneğin Büyük İskender ile birlikte doğu seferine ...

1894 tarihli Abdülhamid Han Dönemi Çeşme Bursa Büyük Şehir Belediyesince Restore Edildi.

Kestel İlçesi'nin Aksu Köyü'nde bulunan ve II.nci Abdülhamid Han döneminde yaptırılan tarihi çeşme ve kitabesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediler...

17. Asırda İstanbul'da Bir veba salgını

Gözle görünmeyen aşısı ve etkisi tam olarak tanımlanmamış bir virüs tüm dünyayı ve tabiki de ülkemizi esir almış durumda. Dünyadan ve ülkemizden gelen ölüm haberler...