Bir Zamanlar İstanbul'a Vizesiz, Kefilsiz Girilmiyordu

Bir Zamanlar İstanbul'a Vizesiz, Kefilsiz Girilmiyordu

Tarih:2021-05-04 / Hit:1109

İstanbul’a giriş çıkışlarda kontrol çok önemliydi ve bu konuda bostancıbaşı ve ona bağlı bostancılar önemli hizmetler ifa ederlerdi. Anadolu tarafından gelenler Bostancıbaşı Köprüsü görevlilerine, Rumeli tarafından gelenler de Küçükçekmece Köprüsü’ünde Bostancı ocağı görevlilerine müracaat ederler, kimliklerini tespit ve tescil ettirmeden ve niçin geldiklerini beyan etmeden İstanbul’a giremezlerdi.

İstanbul’a girdikten sonra da en kısa zamanda kendilerine kefil olan kimseleri bildirmek zorunda idiler. Kendilerine mürur tezkiresi verilir, bununla rahat bir şekilde gezebilirlerdi. Bunların ellerinde bulunan bostancıbaşı defterlerinde yalıların sahipleri, mevkileri, arazileri vs. konularında çok teferruatlı bilgiler içerirdi.

Bugün kütüphanelerde muhtelif bostancıbaşı defterleri bulunmaktadır. Sahillerde yeni binaların yapılması, mevcut bina ve yalılardan vergi toplanması bunların denetiminde idi.

Sonuç olarak, Osmanlı cihan devletinin başkenti, kalabalık nüfusu, çok dinli, ırklı, kültürlü ve adetli yapısıyla Osmanlının bir hulasası olan İstanbul, fetihten itibaren en üst seviyede gözetilen, Türk ve İslam kimliğinin kazandırılması, imarı, iskânı, güvenliği, iktisadi-içtimai nizamı ve ihtiyaçları için binlerce fermanın çıkarıldığı, düzenlemelerin yapıldığı gerçek bir dünya kenti olabilmiştir.

Burada asıl yetkili ve sorumlu medrese eğitimi ile yetişmiş, ilmiye sınıfında çok yüksek mevkiye sahip İstanbul kadısı olmakla birlikte, başta padişahlar ve sadrazamlar olmak üzere pek çok yetkili içinde yaşadığı bu büyük şehre çok yönlü hizmet vermiş ve katkı sağlamıştır.

Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, Kronik Kitap, s.153- 154

https://kronikkitap.com/kitap/osmanli-ilmiyesi/

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Malazgirt Günlükleri

Prof. Dr. Mustafa Alican’ın kaleme aldığı “Malazgirt Günlükleri” zaferin 950. yıldönümünde okurla buluştu. Ketebe Tarih Serisi’nden çıkan kitap, geçmişin dehlizleri...

Bursa Sultanına Kavuştu

Cennet vatanımızın her beldesinin bir manevi büyüğü bulunur. İstanbul denilince akla Eyüp Sultan Hazretleri , Ankara denilince Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Bursa ...

Abdülkerim Satuk Buğra Han ve Türklerin Müslüman Olması

İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Babası; bugün Doğu Türkistan sınırları dahilinde bulunan Kaşgar şehri civarında hükümran olan Karahanlı Devleti hükümdar ailesinden Bez...