Kırk Kişiyi Öldüren Ok!

Kırk Kişiyi Öldüren Ok!

Ahmet Demirbaş

Tarih:2014-03-03 / Hit:3027

Emîr Sultan hazretleri, Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa’da yaşayan büyük velîlerdendir. 1368 (H.770) senesinde Buhârâ’da doğdu. Soyu, Peygamber efendimize dayanır. Ona, Buhârâ’da doğduğu için “Muhammed Buhârî”, Seyyid olduğu için “Emîr Buhârî”, Yıldırım Bâyezîd Han’ın dâmâdı olduktan sonra da “Emîr Sultan” denilmiştir... Bugün onun vefat yıl dönümüdür. Bu vesileyle bereketlenmek istedik...

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki: “Emîr Sultan hazretleri, ledünnî ilme sâhipti. Bu ilim yetmiş iki derecedir. İlk derecesinde olan, bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir.”

Emîr Sultan hazretlerinin bir yayı ve sadakta (ok torbası) sadece bir tek oku vardı. Bunlar, gazâda kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya o oku koydukları zaman, kırk ok çıkar, kırk kişiye isâbet ederdi. Her nereye atmak isterse, onu bir talebesine verir, o tarafa atmasını emrederdi...

Şeyh-ül-İslâmın da hazır bulunduğu bir gün, Emîr Sultan hazretleri, okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın, Şeyhülislâma verilmesini emir buyurdu. Yay ile oku, Şeyh-ul-İslâma verip; “Oku doğuya doğru at. Nereye düşerse, mezarımız orası olsun” buyurdu. Şeyh-ül-İslâm, emîrleri üzerine oku attı. Ok, şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası, o zaman ağaçlık ve yeşillik idi. Hâlbuki ok atılan yer ile, düştüğü yer arası çok uzak idi. Normalde bir okun oraya gitmesi mümkün değildi. Zîrâ okun düştüğü yer, üç atımlık mesâfe idi...

Emîr Sultan hazretleri 1430 (H.833) senesinde 63 yaşındayken Bursa’da vebâ hastalığından vefât etti. Hacı Bayrâm-ı Velî’nin yıkayıp, cenâze namazını kıldırmasını vasiyet etmişti. Vefât ettiği gün Hacı Bayrâm-ı Velî mânevî bir işâret ile Bursa’ya geldi. Gasil ve tekfin işlerini yaptı ve cenâze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa’nın doğu kısmında yüksekçe bir yere günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi...

Emîr Sultan hazretlerinin türbesi yapılırken türbeyi yapan zât, rüyâsında Emîr Sultan’ı gördü. O zâta; “Şurayı şöyle yap, burayı böyle yap” diye, türbesi bitinceye kadar, her gece rüyâda emîr verdiler. O zât, türbe yapımını bitirdikten sonra, bir daha o mübareği rüyâsında göremedi...

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

Cihan Padişahını Titreten Mektup

Devlet adamlarının istişare edebilecekleri âlimlerin olması ve onların da hiç çekinmeden doğruları söylemeleri ne büyük bir nimettir... İmam-ı Rabbani hazretleri bu...

Vermeyince Mabud Neylesin Sultan Mahmut

Osmanlı padişahları bazen tebdil-i kıyafetle yani kılık değiştirerek halkın arasında dolaşırlardı. İkinci Mahmud Han da bir gün böyle tebdil-i kıyafetle Saray'dan a...

Fatih Sultan Mehmet'i Talebeliğe Kabul Etmeyen Hocası

İstanbul’un manevî fatihi kabul edilen Akşemseddîn hazretleri, büyük âlim, üstâd, hekim ve velî bir zattır. Evliyânın büyüklerinden Şihâbüddîn-i Sühreverdî hazretle...
Tüm Yazıları