Yermük Gazası

Yermük Gazası

Tarih:2013-09-19 / Hit:3288

İslâm ordusu, Rum ordusunu Tebük’de hezimete uğratınca, haberci gönderip elçi istediler. Elçi olarak Rebîa gönderildi. Rebîa, kumandanlarının çadırının kapısında atından indi. Bu sırada Rumların kumandanı Cercis yanına geldi.

İmparator Heraklius, bir papazı da göndermişti. Bu papaz da oraya getirildi. Cercis, papaza, “Rebîa’ya, kendi dinlerinden sor!” dedi. Papaz sordu:

- Ey Arap kardeş! Bizim bildiğimize göre; Allahü teâlâ Hicaz’da, Hâşimoğullarından ve Kureyş kabîlesinden bir Peygamber gönderecek. Bunun alâmeti, Allahü teâlânın onu geceleyin göklere doğru yükseltmesidir (Mîrâc hâdisesidir). Bu oldu mu, olmadı mı?”

- Evet, oldu. Bunu Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen; “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu, (Muhammed aleyhisselâmı) Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allahü teâlâ, noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” [İsrâ: 1] buyurarak haber verdi.

- Ben bizim kitaplarımızda gördüm: Kim bir iyilik yaparsa, 10 katı yazılır. - Evet, Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde Enâm sûresinde bildirdi. - Kitabımızda; Allahü teâlâ, Muhammed’in ümmetine, Peygamberlerine salât-ü selâm okumalarını emrediyor. Bu gerçekten böyle midir? - Evet; Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlân; “Allah ve melekleri, Peygambere çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!” buyuruyor. [Ahzâb: 56]

Papaz, Rebîa’nın verdiği bu cevaplara hayran kaldı. Yanındakilere; “Bu kavim hak üzeredir.” dedi.

Orada bulunan hizmetçilerden biri, papaza, “Senin kardeşini öldüren budur.” dedi. Bunun üzerine Rebîa’nın üzerine atladılar. Bu durumları tâkip eden İslâm ordusu oraya hücûm ettiler. İki ordu tekrar şiddetle çarpıştılar. Müslümanlar yine muzaffer oldular. Tebük’ün fethi, halîfe Hazret-i Ebû Bekir’e haber verilince, Allahü teâlâya şükür secdesi yaptı.

 

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

"İkinci Hazreti Ömer" Ömer bin Abdülazîz

Tâbiînin büyüklerinden. Adâleti, insâfı ve güzel ahlâkı ile meşhur sekizinci Emevî halîfesi. Hazret-i Ömer’in oğlunun torunu. İsmi Ömer bin Abdülazîz, künyesi Ebû H...

Sultan Murad Hüdavendigar Vefatının 633. Yılında Anıldı

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında şehit düşen tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar Han’ı vefatının 633’üncü yılında Kosova’daki programın ...

Bursa, Tarihi Meydanına Kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi alanında kalan alışveriş merkezine ...