Youtube Video

Ahmet Demirbaş Yazıları

Yazi Tarih Hit
Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık 2022-12-24 1267
Ebussuud Efendi 2020-02-15 4669
Ona "Kurtboğan Veli" derler!.. 2018-11-04 5790
Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol 2018-03-02 5904
Cihan Padişahını Titreten Mektup 2017-06-28 11529
Vermeyince Mabud Neylesin Sultan Mahmut 2017-06-18 8799
Fatih Sultan Mehmet'i Talebeliğe Kabul Etmeyen Hocası 2017-03-17 10090
Cudi Dağı Üzerindeki Gemi 2016-05-28 9771
Osmanlı Hangi Sebeple Yıkılır? 2016-05-25 6612
Endülüs Emevi Devleti'nin Yıkılışından Alınacak Dersler 2016-01-02 27343
Ferman Dinlemeyen Sadrazam 2015-07-02 7763
İlk İbadet Yeri Kabe 2015-06-28 6575
Mezarlıkta Gözyaşı Döken Çalgıcı! 2015-06-19 17464
Padişahın İşi Ne? 2015-06-06 21337
"Kefenim ve sabunum çantamdadır!" 2015-06-05 6394
Bir İhtiyarın Oyuncağı Oldum 2015-05-28 14287
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa 2014-04-05 11343
"Öl de köye dönme!" İbretlik bir hikaye 2014-03-12 8150
Kırk Kişiyi Öldüren Ok! 2014-03-03 6756
Laleli Camii'nin Hikayesini Biliyor musunuz? 2014-02-27 31396
Anama yüz sopa vurulacaktır 2014-02-17 10628
Niyet Hayır,Akıbet Hayır 2013-11-15 8710
Çamurlu Kaftanın Sırrı Alime Verilen Önem 2013-11-02 9040
Sizin Sırtınız Yere Gelmez. Haram Yemeyen Ordu 2013-10-26 9014
"Siz Hangi Ağızla Dua Ettiniz?" 2013-10-13 12229
“Ben, Resûl-i ekremin soyundanım” 2013-10-11 5715
Yahya Baba ve Tunca Nehrinin Balıkları 2013-10-05 9705
Kanuni'den Şikayetçi Olan Papaz 2013-09-26 11836