Youtube Video

Ahmet Demirbaş Yazıları

Yazi Tarih Hit
Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık 2022-12-24 633
Ebussuud Efendi 2020-02-15 4408
Ona "Kurtboğan Veli" derler!.. 2018-11-04 5517
Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol 2018-03-02 5677
Cihan Padişahını Titreten Mektup 2017-06-28 11310
Vermeyince Mabud Neylesin Sultan Mahmut 2017-06-18 8504
Fatih Sultan Mehmet'i Talebeliğe Kabul Etmeyen Hocası 2017-03-17 9563
Cudi Dağı Üzerindeki Gemi 2016-05-28 9597
Osmanlı Hangi Sebeple Yıkılır? 2016-05-25 6401
Endülüs Emevi Devleti'nin Yıkılışından Alınacak Dersler 2016-01-02 27056
Ferman Dinlemeyen Sadrazam 2015-07-02 7568
İlk İbadet Yeri Kabe 2015-06-28 6397
Mezarlıkta Gözyaşı Döken Çalgıcı! 2015-06-19 17273
Padişahın İşi Ne? 2015-06-06 21076
"Kefenim ve sabunum çantamdadır!" 2015-06-05 6192
Bir İhtiyarın Oyuncağı Oldum 2015-05-28 14093
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa 2014-04-05 11029
"Öl de köye dönme!" İbretlik bir hikaye 2014-03-12 7942
Kırk Kişiyi Öldüren Ok! 2014-03-03 6575
Laleli Camii'nin Hikayesini Biliyor musunuz? 2014-02-27 31120
Anama yüz sopa vurulacaktır 2014-02-17 10442
Niyet Hayır,Akıbet Hayır 2013-11-15 8548
Çamurlu Kaftanın Sırrı Alime Verilen Önem 2013-11-02 8781
Sizin Sırtınız Yere Gelmez. Haram Yemeyen Ordu 2013-10-26 8638
"Siz Hangi Ağızla Dua Ettiniz?" 2013-10-13 12076
“Ben, Resûl-i ekremin soyundanım” 2013-10-11 5574
Yahya Baba ve Tunca Nehrinin Balıkları 2013-10-05 9514
Kanuni'den Şikayetçi Olan Papaz 2013-09-26 11622