Youtube Video

Ahmet Demirbaş Yazıları

Yazi Tarih Hit
"Kudüs Fatihi" Selâhaddîn-i Eyyûbî 2023-10-31 2590
Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık 2022-12-24 3166
Ebussuud Efendi 2020-02-15 5983
Ona "Kurtboğan Veli" derler!.. 2018-11-04 7710
Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol 2018-03-02 8449
Cihan Padişahını Titreten Mektup 2017-06-28 12991
Vermeyince Mabud Neylesin Sultan Mahmut 2017-06-18 10810
Fatih Sultan Mehmet'i Talebeliğe Kabul Etmeyen Hocası 2017-03-17 12440
Cudi Dağı Üzerindeki Gemi 2016-05-28 11238
Osmanlı Hangi Sebeple Yıkılır? 2016-05-25 7969
Endülüs Emevi Devleti'nin Yıkılışından Alınacak Dersler 2016-01-02 29132
Ferman Dinlemeyen Sadrazam 2015-07-02 8745
İlk İbadet Yeri Kabe 2015-06-28 8390
Mezarlıkta Gözyaşı Döken Çalgıcı! 2015-06-19 19276
Padişahın İşi Ne? 2015-06-06 23527
"Kefenim ve sabunum çantamdadır!" 2015-06-05 7462
Bir İhtiyarın Oyuncağı Oldum 2015-05-28 15247
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa 2014-04-05 12901
"Öl de köye dönme!" İbretlik bir hikaye 2014-03-12 9194
Kırk Kişiyi Öldüren Ok! 2014-03-03 7889
Laleli Camii'nin Hikayesini Biliyor musunuz? 2014-02-27 32433
Anama yüz sopa vurulacaktır 2014-02-17 12016
Niyet Hayır,Akıbet Hayır 2013-11-15 10112
Çamurlu Kaftanın Sırrı Alime Verilen Önem 2013-11-02 10114
Sizin Sırtınız Yere Gelmez. Haram Yemeyen Ordu 2013-10-26 10815
"Siz Hangi Ağızla Dua Ettiniz?" 2013-10-13 13407
“Ben, Resûl-i ekremin soyundanım” 2013-10-11 7474
Yahya Baba ve Tunca Nehrinin Balıkları 2013-10-05 11161
Kanuni'den Şikayetçi Olan Papaz 2013-09-26 13230