Youtube Video

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

Ahmet Demirbaş

Tarih:2014-04-05 / Hit:12900

Gâzi Osman Paşa, Plevne'de; Rusların 50.000 asker ve 184 topuna karşı, 23.000 asker ve 53 topla müdafaada bulunmuştur... Bugün, "Plevne Kahramanı" Gâzi Osman Paşa'nın vefat yıl dönümüdür. Bu vesileyle önce, onu "kahraman" yapan Plevne Müdafaasından bir nebze bahsedelim... "Tarih yazılan" 1877 Plevne

Müdafaasında; Rusların 50.000 asker ve 184 topuna karşı, 23.000 asker ve

53 topla savunmada bulunan Gâzi Osman Paşa, düşmanın iki saldırısını

püskürtmüş, 3. huruç harekâtında yaralanarak bir akarsu kıyısında,

yarası sarılırken esir düşmüştü. Rus başkumandanı Grandük Nikola askerî

tören yaptırarak, askerlik ve esirlik kaidesine aykırı olarak, Paşa'nın

kılıcını iade etmiş ve;

“Şu anda yeryüzünde bu kılıcı şerefle taşımaya hakkı olan tek insan sizsiniz” demekten kendini alamamıştır...

Daha sonra Rus Çarı II. Aleksander'a götürülen Osman Paşa, onun “Niçin silah

bırakmadınız” sorusuna; “Devletim bana düşmanı gördüğümde silahı bırak

demedi. Bazen düşmanın sayısı çok olduğu hallerde bile savaş

kazanılabiliyor. Nitekim bizim sizinle olan savaşımız gibi!” diye cevap

verince Çar, kendisini tebrik ederek bir Rus Mareşali gibi kabul

olunacağını söylemiştir.

General Sir Con D. P. Frenç de kahramanımız için şu satırları yazmıştır:

"Türk Paşasının; daha önce birçok hücumları idare etmiş liyakatli bir

kumandan olan Skobelev karşısında başarıyla savunma yaptığını

düşünürsek, onun zekâsını ve askerlik ilmindeki büyük becerisini anlamış oluruz...”

Şu bir gerçek ki, Plevne savunması; Osmanlı Devleti’nin en zayıf döneminde, ayaklar altına alınmak istenen

millî haysiyetimizi yeniden yüceltmiştir... Gâzi Osman Paşa’nın adı yüz

yıldan beri dillere destan olmuştur. Tevfik Paşa adlı değerli bir

mühendisi ile siperleri toprağın içine kazdırmış ve yer altından

birbirine bağlatmıştı. Bugün bile kabul edilen bu sistem ile Gâzi Osman Paşa, "siper savaşları"nda bir yenilik başlatmıştı. Şimdi de dünya

harplerinde sahra tahkimatı [mevzileri] denilince Osman Paşa akla gelir...

Gâzi Osman Paşa, esir muamelesi görmeden geçen 2 ay sonunda yurda döndü. 5 Nisan 1900’de 67 yaşında vefât etti. Vasiyeti

üzerine, Fâtih Camii'nin haziresine defnedildi... Ruhu şad olsun...

 

 

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Kudüs Fatihi" Selâhaddîn-i Eyyûbî

Selâhaddîn-i Eyyûbî hazretleri,Eyyûbîler Devleti'nin kurucusudur. 1137’de Tekrit’te doğdu.4 Mart 1193 târihinde Şam’da vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mıs...

Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık

Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, "Oniki İmam"ın altıncısı, "Silsile-i aliyye"nin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin de...

Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi, Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi. "Müfti-yüs-Sekaleyn" yani insanlara ve cinlere fetvâ verirdi....
Tüm Yazıları