Youtube Video

Bir İhtiyarın Oyuncağı Oldum

Bir İhtiyarın Oyuncağı Oldum

Ahmet Demirbaş

Tarih:2015-05-28 / Hit:15247

Meşhur Fransız Generali Napolyon Bonapart, İmparator olmadan önce [Başkomutanolarak] 1798 Temmuzunda İngiltere’nin Hindistan ile olan hayati bağına darbe vurmak üzere Mısır’a çıkarma yapar...

Mısır ve Filistin’ikolaylıkla zapt eder... Bu arada Osmanlı Devletinin Mısır’a sevk edilmek üzere, karadan Suriye’ye, denizden Rodos’a sefere hazırlanması üzerine, Suriye Seferine çıkar. Akka Kalesi önlerine gelir. Bu kalenin bir-iki gün içinde düşeceğini hayal eden kibirli ve hırslı general, Cezzar Ahmed Paşa’ya şu mektubu yazar:

"İşte kalenin duvarları önüne geldim. Bir ihtiyarın geri kalmış birkaç günlük ömrünü almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle savaşmak istemiyorum. Benimle dost ol ve kaleyi teslim et!.."

Cezzar Ahmed Paşa, bu mektuba şu cevabı verir:

"Allah’a hamd olsun gücümüz yetiyor, elimiz silah tutuyor. Geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de cenklerde geçiririz!"

Napolyon, Paşa’nın bu cevabından sonra kaleyi muhasaraya alır. Ancak, Akka muhasarası tam 64 gün devam eder. Her gün biraz daha artan baskı hiçbir netice vermez, Fransızların her hücumu püskürtülür ve ağır kayıplar verdirilir. "Yenilmez" unvanı taşıyan General, şaşırıp kalmıştır...

Yüksek rütbeli bir subayını kaleye gönderir ve direnmenin netice vermeyeceğini, şehir teslim edilirse Paşa’nın ordusu ve ağırlıklarıyla beraber istediği yere gitmesine -güya- müsaade edeceğini bildirir. Ama Cezzar Ahmed Paşa’dan aldığı cevap manidardır:

"Devlet bizi bu kaleyi teslim etmek için vezir yapmadı. Ben Cezzar Ahmed Paşa, şehidlik mertebesine ulaşmadan bir karış toprak vermem!.."

Paşanın bu cevabı Napolyon’u çileden çıkarır. Yaptığı yeni planlarla topçular gece gündüz Akka Kalesi'ni döver. Ne var ki açılan gediklerden şehre girebilenler Osmanlı süngüsü ile yok edilirler.

Beklemediği bu hezimetle "Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı" diye avaz avaz haykıran Napolyon, ordusunun yarısını kaybeder ve nihayet 21 Mayıs 1799’da çekilmeye karar verir ve ağırlıklarını kumlara gömüp, Kahire’ye geri döner. Orada da işleri umduğu gibi gitmeyen Napolyon iki gemiylegizlice Mısır’dan kaçarken, ordusunu orada bırakmış bir Başkomutan olarak hayatının en büyük dersini Osmanlıdan almıştır...

Tarih,Napolyon’un şu sözünü kaydeder: "Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirecektim!"

BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • Osmanlı her yönüyle mükemmel

    merve

    2015-05-29 11:03:17

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Kudüs Fatihi" Selâhaddîn-i Eyyûbî

Selâhaddîn-i Eyyûbî hazretleri,Eyyûbîler Devleti'nin kurucusudur. 1137’de Tekrit’te doğdu.4 Mart 1193 târihinde Şam’da vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mıs...

Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık

Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, "Oniki İmam"ın altıncısı, "Silsile-i aliyye"nin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin de...

Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi, Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi. "Müfti-yüs-Sekaleyn" yani insanlara ve cinlere fetvâ verirdi....
Tüm Yazıları