Youtube Video

Cudi Dağı Üzerindeki Gemi

Cudi Dağı Üzerindeki Gemi

Ahmet Demirbaş

Tarih:2016-05-28 / Hit:11238

Hazret-i Nuh'un gemisi, altı ay kadar su üstünde kaldıktan sonra; yere “Suyunu yut” göğe de “Suyunu tut” denildi. Sular çekildi; gemi de "Cudi Dağı"nın üzerine oturdu...

Nuh aleyhisselam, İdris aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberlerdendir. 950 yıl kavmine nasihat etti. Ancak kendisine çok az kimse inandı. "Ey Rabbim! Yeryüzünde, hareket eden hiçbir kâfiri bırakma!" diye dua etti. Bir gemi yapıp, inananlarla birlikte bindiler. Bütün dünyayı su kapladı. Yeryüzünde bulunan insanların ve hayvanların hepsi bu "Tufan"da boğuldu. Nuh aleyhisselamın gemide üç oğlu vardı: Sâm, Hâm ve Yafes. Şimdi yeryüzünde bulunan insanlar, bu üçünün soyundandır. Bunun için, Nuh aleyhisselama "İkinci Baba" denir...

Kur'ân-ı kerîmin Hud suresinde Hazret-i Nuh’un kıssası özetle şöyle bildirilir:

Hazret-i Nuh kavmine dedi ki:

-Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım; Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!

İnkârcıların ileri gelenleri dediler ki:

-Sen de bizim gibi bir insansın. Senin bizden bir üstünlüğün yoktur. Sen yalan söylüyorsun. Sonra sana uyanlar alt tabaka insanlardır.

-Ey kavmim! Rabbim bana Peygamberlik vermişse, ne diyeceksiniz?

-Hayır yâ Nuh, sen, bizimle mücadelede çok ileri gittin. Peygamber isen, sözün doğru ise, artık tehdit ettiğin azabı getir!

-Allah dilerse bela getirir. O, bela göndermekten aciz değildir.

Allahü teâlâ, Hazret-i Nuh’a, bir gemi yapmasını emredip, (Sana inananlardan başkası suda boğulacaktır) buyurdu. Denizden uzak, kırsal bir yerde, gemiyi yaparken, inkârcıların ileri gelenleri, yanına uğradıkça onunla alay ederlerdi. Gemi üç kat olarak yapıldı. Üst kata inananlar, ikinci kata evcil hayvanlar, alt kata ise vahşi hayvanlar kondu.

Nihayet, Cenâb-ı Hak'tan emir geldi. Buharlı gemi çalışmaya başlayınca, yarısı erkek, yarısı kadın olmak üzere 72 mümin ile, her cinsten birer çift hayvan gemiye alındı. Gemi, dağlar gibi dalgalar içinde onları götürürken, Hazret-i Nuh, dağa tırmanan oğlu Kenan’a dedi ki:

-Ey oğulcuğum, bizimle beraber gel, kâfirlerden olma!

-Dağa çıkar, sudan kurtulurum.

-Bugün mümin olmayan kurtulamaz.

Böyle konuşurken aralarına dalga girdi, oğlunu da alıp götürdü... Gemi, altı ay kadar su üstünde kaldıktan sonra, yere, “Suyunu yut”, göğe de, “Suyunu tut” denildi. Sular çekildi; gemi de "Cudi Dağı"nın üzerine oturdu...

Nuh aleyhisselam bin yaşında vefat etti. Sâm adlı oğlundan Arap, Fars ve Rum kavmi, Hâm adlı oğlundan Hindistan, Habeş ve Afrika halkı, diğer oğlu Yâfes’ten de Asyalılar ve Türkler meydana gelmiştir...

 

 

BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • Nuh tufanı bütün Dünyada değil belli bir bölgede olmuştur ilmen bu kesin.

    Yusuf

    2017-01-10 00:00:00

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Kudüs Fatihi" Selâhaddîn-i Eyyûbî

Selâhaddîn-i Eyyûbî hazretleri,Eyyûbîler Devleti'nin kurucusudur. 1137’de Tekrit’te doğdu.4 Mart 1193 târihinde Şam’da vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mıs...

Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık

Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, "Oniki İmam"ın altıncısı, "Silsile-i aliyye"nin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin de...

Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi, Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi. "Müfti-yüs-Sekaleyn" yani insanlara ve cinlere fetvâ verirdi....
Tüm Yazıları