Youtube Video

Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol

Medîne-i Münevvereden Anadolu'ya Uzanan Yol

Ahmet Demirbaş

Tarih:2018-03-02 / Hit:8449

 

Bugün, büyük âlim ve velî "Emîr Sultan" hazretlerinin vefat yıl dönümüdür...

Emîr Sultan hazretleri, 1368 senesinde Buhârâ'da doğdu. Önce oradaki evliyâ zatlardan, daha sonra da Bursa'ya gelip Molla Fenârî hazretlerinden ders aldı. Osmanlı Sultanı Yıldırım Bâyezîd Han'a dâmâd oldu.

Bu mübarek zatın Anadolu'ya gelişi şöyle anlatılır muteber kitaplarda:

Seyyid Emîr Sultan hazretleri, Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevverede ilim tahsil ediyordu. Medîne-i münevvereye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken, bir rüyâ gördü. Rüyâsında Peygamber Efendimiz ile hazret-i Ali yan yana oturmuşlardı. Yanlarına vardı ve diz çöküp oturdu. Hazret-i Ali ona; “Ey oğlum! Sana cenâb-ı Hak tarafından ceddin Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) sünnetini, takvâ yoluyla öğretmen için Rûm iline (Anadolu'ya) gitmen işâret olundu. Önünde giden nûrdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezârın da orada olacak” buyurdu.

Emir Sultan hazretleri uykudan uyanınca; “Demek ki takdîr-i ilâhî böyle” diyerek yola çıktı. Ceddi Hazret-i Ali’nin buyurduğu gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti... Bursa’ya geldiği zaman, önündeki nûrdan üç kandil, pınar başında üç servi civârında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında kayboldular. Böylece Bursa’ya yerleşti...

Bursa’da Şemseddîn Fenârî hazretlerinden ders aldı ve icâzet diploması hocası tarafından yazıldı. Başta Yıldırım Bâyezîd Han olmak üzere, Bursalıların sevgisini kazandı. Sultan Yıldırım Bâyezîd Hanın kızı Hundi Hâtun'la evlendi...

Bu mübarek zat "Kerâmetler Sultânı" diye de anılmıştır. Zamanındaki Osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzuruna gelip, müstecâb dualarını alırlardı. Onun eliyle kılıç kuşanırlardı...

Emîr Sultan hazretleri hayâtı boyunca din ve vatan için yapılan gazâları teşvik etti. Talebelerine bu işlerin kudsiyetini devamlı anlatırdı. Vefâtından sonra bile mânevî yardımlarının serhat boylarındaki gâziler tarafından görüldüğü devamlı anlatılagelmiştir...

Emîr Sultan hazretleri çok gayret göstermesine rağmen, Emîr Timur ve Yıldırım Bâyezîd arasındaki çarpışmanın önüne geçemedi. Savaş bu mübareğin işâret ettiği gibi Yıldırım Bâyezîd’in aleyhine sonuçlandı. Ledünnî ilme sâhib olan Emîr Sultan hazretlerinin çok kerâmeti görülmüştür...

Emîr Sultan hazretleri 2 Mart 1430 târihinde Bursa’da vefât etti. Kendi ismiyle anılan câmi hazîresindeki türbesinde medfûndur. Allahü teala şefaatine nail eylesin...

Emirsultan Hazretlerinin Türbesi

BU HABER HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Allah şefaatine nail eylesin

    Hüsamettin. Köse

    2018-03-02 00:00:00

YORUM YAZ
Yazarın Diğer Makaleleri

"Kudüs Fatihi" Selâhaddîn-i Eyyûbî

Selâhaddîn-i Eyyûbî hazretleri,Eyyûbîler Devleti'nin kurucusudur. 1137’de Tekrit’te doğdu.4 Mart 1193 târihinde Şam’da vefât etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî, Mıs...

Zamanının Bir Tanesi Caferi Sadık

Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, "Oniki İmam"ın altıncısı, "Silsile-i aliyye"nin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin de...

Ebussuud Efendi

Ebussuud Efendi, Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi. "Müfti-yüs-Sekaleyn" yani insanlara ve cinlere fetvâ verirdi....
Tüm Yazıları