Youtube Video

Beylikdüzü e5'te 500 senelik bir köprü

Beylikdüzü e5'te 500 senelik bir köprü

Tarih:2023-11-22 / Hit:1261

E5'in üzerinde Beylikdüzü Haramidere'de yer alan bu köprünün yanından her gün binlerce araba gelir geçer. Eski İstanbul Rumeli Kervan yolu üzerinde bulunan köprünün banisi Kapıağası Yakup Ağa'dır.

Topkapı Sarayı'nda Babüssaade ağalığına kadar yükselerek Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakınlarından birisi olan Yakup Ağa padişahın son seferi olan Zigetvar'da onunla aynı zamanda vefat etmiştir.

 

Padişaha yaklaşabilen dört hadımağadan birisi olan Yakup Ağa’nın Kanuni Sultan Süleyman ile ilişkisi hayatı boyunca sarayda ona yakın olmaktan ibaret değildi. Her ikisi de Sigetvar Seferinde vefat etmişti. Feridun Ahmet Bey’in Sigetvar Seferi öncesi ve sonrası telif ettiği eserine göre Sigetvar’ın fethinden önce Sokullu Mehmed Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünü ordudan gizlemek için çaba sarfetmekteydi. 20-21 Safer 974 (6-7 Eylül 1566) tarihinde vefat eden Kanuni Sultan Süleyman’ın naaşı bir tabutun içinde tahtının altında Sigetvar Kalesi alınıncaya kadar gizlenmişti. (Arslantürk ve Börekçi,201245b/140)

 

Bu sefere katılan Yakup Ağa orada hastalanmış, Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra hastalığının da etkisiyle kederinden vefat etmiştir. (Selaniki Mustafa Efendi,1999:38-39) Ancak Feridun Ahmet Bey’de hikaye edilen olaylar onun Kanuni Sultan Süleyman’ın vefat haberinin gizlenmesi için bir araç olduğu yönündedir.

Sokullu Mehmed Paşa Sigetvar'ın fethinden sonra kale içinde Kanuni Sultan Süleyman adına bir cami inşa ettirmek istemiştir. Caminin içinde yapılacak minber için Ösek Kalesi hazinesinde bulunan taht getirtilmiştir. Minberin imal edileceği zamanda ise Yakub Ağa vefat etmiştir. Bunun üzerine Sokullu Mehmed Paşa, Yakub Ağa'nın vefat haberinin ve naaşının taşınması için gerekli tabutun minber yapımında kullanılan tahttan artanlardan yapılması gerektiği hususunu ordu arasında yayılmasını sağlamıştır.

Yakub Ağa için yapılması emredilen tabut Sigetvar kalesinin fethedilmesi ve yeni padişah II. Selim'in Belgrad'a yaklaşmasıyla birlikte artık Kanuni Sultan Süleyman için kullanılacaktır. Bu amaçla padişahın hattıyla Mirahur-i kebîr Ferhad Ağa'ya yazılan tezkireyle bir taht-ı revan talep edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın naaşı Sokullu Mehmed Paşa tarafından otağ-ı hümâyun içine getirilen tahtrevanın içine konularak çıkarılmıştır (Arslantürk ve Börekçi, 2012: 97a-100a/194-197).

 

Beylikdüzü'nde E5 üzerinde bulunan köprü Kapıağası Köprüsü olarak kayıtlarda geçer. Burada arazileri bulunması ve ismine binaen bölgede Yakuplu Mahallesi bulunmaktadır.

Vakıflar Dergisi 56 Aralık 2021

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Dünya'nın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Bulundu

  Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik ...

Unutulan Büyük Türk Hükümdarı Babürşah ve Panipat Savaşı

Tarihte, Türkler tarafından Türkistan’da Selçuklu, Timurlu; Anadolu’da Osmanlı Devletleri gibi, Hindistan’da da muhteşem “Babürlü” veya “Gürganiye” Devleti kuruldu....

1927 Tarihli Uzunköprülü Ali Efendi Çeşmesi'de Suyuna Kavuştu.

Bir vakıf medeniyeti olan ecdadımız bunun bir numunesi olarak hayır niyetiyle yaşadıkları mahalleye , şehre çeşmeler inşa etmişler. Bu çeşmeleri inşaa ederken de dü...