Youtube Video

Türk hakanlarının şehri Balasagun

Türk hakanlarının şehri Balasagun

Tarih:2024-01-01 / Hit:1403

Kaşgarlı Mahmut'un "Türk hakanlarının şehri" dediği Balasagun Karahanlılar Devleti’nin başkentlerinden biri olup günümüzde Kırgızistan'da, yer almaktadır.

Kutadgu Bilig’in müellifi Yûsuf Has Hâcib Balasagun’da doğmuştur.

Balasagun Divân-ı Lügati't-Türk'te yer alan haritada ise Türk illerinin merkezi olarak gösterilmekte.

Balasagun, Türgişlere, Karahanlılara ve Karahıtay Hanlığına da başkentlik yapmıştır.

Balasagun, 12. yüzyıl itibarıyla cazibesini kaybederek 13. yüzyılda Moğol işgali ile yavaş yavaş önemini yitirdi. Yıllar boyunca bölgenin cazibe merkezi olan Balasagun şehrinden günümüze pek fazla eser ulaşmasa da ünlü Burana kulesi Balasagun’dan miras kalan en önemli yapı olma niteliğinde.

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Dünya'nın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Bulundu

  Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Çatalhöyük'teki kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu. Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik ...

Unutulan Büyük Türk Hükümdarı Babürşah ve Panipat Savaşı

Tarihte, Türkler tarafından Türkistan’da Selçuklu, Timurlu; Anadolu’da Osmanlı Devletleri gibi, Hindistan’da da muhteşem “Babürlü” veya “Gürganiye” Devleti kuruldu....

1927 Tarihli Uzunköprülü Ali Efendi Çeşmesi'de Suyuna Kavuştu.

Bir vakıf medeniyeti olan ecdadımız bunun bir numunesi olarak hayır niyetiyle yaşadıkları mahalleye , şehre çeşmeler inşa etmişler. Bu çeşmeleri inşaa ederken de dü...