Youtube Video

Ali Semerkandi Hazretleri

Ali Semerkandi Hazretleri

Tarih:2024-01-19 / Hit:194

Ali Semerkandî hazretleri Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde, Ankara'nın Çamlıdere beldesinde yaşayan büyük velîlerdendir. İsfehan'da doğdu. Babasının ismi Yahyâ olup, Hazreti Ömer'e dayanır. Çok zekî ve pek akıllı idi. Küçük yaşda Kurânı kerîmi ezberledi ve muhtelif kırâatlere göre okumasını öğrendi.

Genç yaşında; tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde pek yüksek derecelere kavuştu.

Ali Semerkandî hazretleri, tahsîlini tamamladıktan sonra, Mekke-i mükerremeye gitti. Kâbe-i muazzamada yıllarca imâmlık yaptı. Orada, insanların Ehl-i sünnet îtikâdına uygun bir îmân ile yaşamaları,ibâdetlerini sünnet-i şerîfe uygun yapabilmeleri için çok çalıştı.

Mânevî bir işâret ile Medîne-i münevvereye geldi. Orada Resûlullah efendimizin mübârek türbelerinde, yedi sene kadar türbedârlık hizmetinde bulundu. Bir gün rüyâsında, Peygamber efendimizin kerîmeleri Fâtımâ vâlidemizi “radiyallahü anha” gördü. Rüyâda; -"Yâ Ali! Resûlullah'ın “aleyhisselâm” huzûruna git. Seni mânevî evlatlığa kabûl buyuracak!" dedi.

Ali Semerkandî hazretleri uyanınca, hemen Resûlullah'ın mübârek huzûruna koştu. Mübârek kabrinin karşısına geçip, diz üzerinde edeble oturdu. Başını önüne eğerek, murâkabe hâlinde beklemeye başladı. Bir müddet sonra Ravda-i mutahheradan Resûlullah efendimizin;

-" Buyur yâ Ali! Seni mânevî evlâdım olarak kabûl ettim. Kıyâmete kadar bu mûcizem bâkî kalsın. Yâ Ali! Öyle bir beldeye git ki, fakirlikleri sebebiyle beni ziyâret edemeyen ümmetim,seni ziyâret etsinler. Sen benim evlâdım olduğun için, sana yapılan ziyâreti bana yapılmış gibi kabûl ederim." mübârek sözlerini işitti.

Bu sözleri, büyük bir zevk ile dinleyen Ali Semerkandî hazretleri, sevincinden ağladı ve Cenâb-ı Hakkın verdiği bu nîmetten dolayı şükür secdesi yaptı. Anadolu'ya gitmesi gerektiğini anladı ve hemen harekete geçti. (Allahü teala şefaatlerine kavuşdursun..Amin)

Ali Semerkandi Hazretleri Türbesi Çamlıdere/Ankara

 

YORUM YAZ
Son Eklenen Yazılar

Unutulan Büyük Türk Hükümdarı Babürşah ve Panipat Savaşı

Tarihte, Türkler tarafından Türkistan’da Selçuklu, Timurlu; Anadolu’da Osmanlı Devletleri gibi, Hindistan’da da muhteşem “Babürlü” veya “Gürganiye” Devleti kuruldu....

1927 Tarihli Uzunköprülü Ali Efendi Çeşmesi'de Suyuna Kavuştu.

Bir vakıf medeniyeti olan ecdadımız bunun bir numunesi olarak hayır niyetiyle yaşadıkları mahalleye , şehre çeşmeler inşa etmişler. Bu çeşmeleri inşaa ederken de dü...

Türkiye'de Bir İlk "Müze Belediye"

Bir müze düşünün altı katlı ve her katında birbirinden değerli ve şehrin tarini yansıtan eserler dolu. Bu müzeyi gezmek için Kepez Belediyesi Hizmet binasına gi...